Narudžba i savjetovanje
099 593 70 50

Kako bi se osigurala kvaliteta gotovog proizvoda sve sirovine su strogo podvrgnute mikrobiološkim testiranjima na teške metale.